წესები და პირობები

შეთანხმებას ვასრულებთ ორივე მხარე.

გაუთვალისწინებელი დაბრკოლების შემთხვევაში, ვაკორექტირებთ შეთანხმებას და ვასრულებთ.